Biblioteki dla Javy

  1. Serwisy RESTowe
  2. Asercje
  3. Mockowanie usług HTTP
  4. Testy parametryczne
  5. Parsowanie CSV